Monday, October 29, 2012

Terbang

Bismillah.


" Hai manusia, sesungguhnya kamu menuju kepada Tuhan-mu dengan kerja dan usaha yang sungguh-sungguh, maka kamu pasti akan menjumpai-Nya." (Al-Insyiqaq : 6)

 " Wahai ‘al-nafs al-mutmainnah’ (jiwa yang telah mencapai tahap ketenangan). Kembalilah kepada Rab (Tuhan) kamu dalam keadaan redha dan diredhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku (hamba-hamba Allah). Dan masuklah ke dalam jannah (taman/syurga)-Ku (jannah Allah). " (Al-Fajr :27-30)

Dan bertemu dengan Allah, nikmat tidak terkira.
Bertemu dengan kekasih, nikmat yang sangat dinantikan oleh yang sangat mencintai.

Wassalam.
Baiti Jannati.

1 comment:

.:biLa_Aku~ said...

thank you Allah :) <3